Hulp voor de manege

1 / Bouw en beheer je manege

> 1.1 - Algemeen

centreequestre

Creëer en beheer je manege om:

 • gestalde paarden te verwelkomen
 • weiland aan te bieden
 • veel producten te telen
 • nuttige items te vervaardigen voor je manege en fokkerijen
 • je competities te creëren en te beheren

Je krijgt toegang wanneer je de doelen van de leerling-fokker voltooit.

> 1.2 – Locatie

Als je je manege aanmaakt, moet je beslissen op welke locatie je hem wil plaatsen. Er zijn 3 mogelijke locaties:
 • Bos
 • Strand
 • Bergen
Afhankelijk van de locatie van je manege, zullen je huurders sneller verbeteren als ze bepaalde ritjes maken:
 • Bosritjes, als je manege in een bos staat
 • Strandritjes, als je manege aan het strand staat
 • Bergritjes, als je manege in de bergen staat
Bovendien komt elke locatie voor een manege met een specifieke grondstof die je kan krijgen via de missies die door je huurders afgerond worden. Met deze grondstoffen kan je bijna elk item dat in de winkel verkocht wordt, zelf maken.
LocatieGrondstoffen
localisationforetBosressourceboisHout
localisationmontagneBergenressourceferIJzer
localisationplageStrandressourcesableZand

> 1.3 – De winkel

In de winkel vind je alles wat je nodig hebt om je manege te beheren, verdeeld over verschillende afdelingen:

 • Verbeteringen waar je items kunt vinden die de opbrengst van je weides verbeteren, of die je stallen comfortabeler maken
 • Landbouw waar je zaden en mest kunt kopen voor je weides wanneer je gewassen teelt
 • Grondstoffen waar je alle ingrediënten kan kopen die nodig zijn om de items te maken die je nodig hebt om je manege te beheren. Dit is ook de plaats waar je stalbedekking voor je stallen kunt kopen
 • Voeding en Uitrusting waar je veevoer en uitrustingen kunt kopen om ze beschikbaar te stellen aan je huurders in plaats van ze voor je eigen paarden te gebruiken

Je kunt stallen, werkplaatsen, weides en broeikassen kopen op de pagina waar ze gebruikt worden. Renbanen en kalfjes (afhankelijk van waar je manege zich in specialiseert) kunnen gekocht worden op de competitiepagina.

Op de winkelpagina kan je ook je inventaris nagaan of items verkopen als je dat wilt. De winkel koopt echter renbanen, stallen, weides, broeikassen of werkplaatsen niet terug.

> 1.4 – Stallen

stal 2**

Je kunt één paard per stal stallen. Het aantal stallen dat je in de winkel kunt kopen, wordt bepaald door je anciënniteit op Howrse. Je kan dus meer bepaald één stal per twee dagen anciënniteit kopen. Als je stallen in je werkplaatsen bouwt, mag je zoveel stallen aanschaffen als je wilt.

Er zijn verschillende stallen met verschillende afmetingen. Omdat ze comfortabeler zijn voor de paarden, bieden de grotere stallen meer moreel aan de huurders wanneer ze wakker worden.
De kwaliteit van de stallen beïnvloedt ook het prestige van je manege.

Stalbedekking

Je hebt stalbedekking nodig in je stallen om een paard of pony te kunnen huisvesten. Ga naar de manegewinkel om stalbedekking te kopen. Eens je een voorraad stalbedekking hebt aangelegd, zal deze te zien zijn aan de rechterkant van de winkelpagina in je inventaris. Bezoek “De stallen” pagina en kies de stalbedekking die je wil gebruiken; je kan enkel stalbedekking kiezen waarvan je genoeg voorraad hebt.

Wanneer je een nieuwe stal koopt, wordt deze geïnstalleerd met stalbedekking gelijk aan het soort stalbedekking dat je hebt gekozen voor je manege.

Elke dag veroudert de stalbedekking in stallen waar een paard op stal staat. Na 7 dagen wordt het automatisch verwijderd tijdens de dagelijkse update van de site om 04:00, en wordt het vervangen door schone stalbedekking als je er voldoende in je inventaris hebt. Als je niet genoeg stalbedekking bezit, zullen je stallen zonder bedekking komen te staan en zal je prestige verminderen. Controleer regelmatig je voorraad.

De stalbedekking die je voor je stallen kiest, heeft ook een invloed op je huurders. Inderdaad, hoe beter de kwaliteit van je stalbedekking, hoe meer energie een paard zal winnen en hoe minder moreel het zal verliezen als het op stal staat.

Reparaties

Je bezette stallen lopen elke dag 1% slijtage op. Je moet ze repareren voordat ze 100% slijtage bereiken.

Een reparer pictogram is zichtbaar naast de slijtage van de stal en kan gebruikt worden voor reparatie. De kosten voor het repareren van een stal zijn afhankelijk van de mate van slijtage, de kwaliteit van de stal en de beschikbare verbeteringen.

Als je een stal niet repareert, zal deze onbruikbaar worden wanneer hij 100% slijtage bereikt en niet meer meetellen voor het prestige van je manege. En wanneer er een paard in gestald was, zal dit eruit gezet worden. De overblijvende huurkosten zullen dan van je balans van Equus afgetrokken worden om de eigenaar van het paard te vergoeden. Je kunt op elk moment een stal repareren om paarden weer stalling aan te bieden.

Reserveringen

Als je de paarden van een specifieke speler wilt verwelkomen, is het reserveren van één of meerdere stallen door de "reserveer deze stal" link alles wat nodig is.

> 1.5 – Weides

Land middelgrote weide

Je zal weides moeten kopen van de manegewinkel. Deze weides zullen gebruikt worden als weiland voor je huurders en om landbouwactiviteiten te ontwikkelen. Dit is een belangrijke vorm van inkomsten. Weides die in de winkel worden verkocht, hebben verschillende soorten oppervlakken.

Vruchtbaarheid is cruciaal omdat het de opbrengst van je gewassen bepaalt. Het wordt meegeteld bij de kwaliteit van je weides die te zien is op je manegepagina, en paarden die in een meer vruchtbare weide gelaten worden zullen meer gratis veevoeder eten. Dit laatste punt heeft consequenties voor de uitgaven van de eigenaren die hun paarden op jouw manege stallen.

Of je er nu voor kiest om je weide als weiland te gebruiken, om koeien te houden of gewassen te telen, de weide zal minder vruchtbaar worden wanneer ze gebruikt wordt. Je zal de weide braak moeten laten liggen om de vruchtbaarheid te verhogen.

De vruchtbaarheid van een weide neemt toe met 1% voor elke dag dat het braak ligt in de lente of herfst, en met 3% in de zomer en 0,2% in de winter. Land dat braak ligt in de winter zal maar lichtelijk in vruchtbaarheid toenemen.

Weiland voor de gasten

De afmeting van je weiland moet gelijk zijn aan het aantal stallen dat je hebt om te beantwoorden aan de noden van de paarden die in je manege zijn ondergebracht. Bijvoorbeeld, een manege met 10 stallen moet een weiland hebben met een oppervlakte van ten minste 10. Vergeet niet dat het aangeraden is om meer weides ter beschikking te hebben om erop te telen of ze braak te laten liggen, zodat de grond kan rusten en opnieuw vruchtbaar worden.

Landbouw

Je kunt te allen tijde 6 weides hebben om gewassen te telen of koeien te houden, ongeacht de grootte van je manege of weide. Beschikbaarheid van gewassen en oogst is afhankelijk van het seizoen.

Met een broeikas kun je zaden zaaien in alle seizoenen met uitzondering van pasjes en appels. De broeikas telt als weide voor de limiet van gewassen op 6 weides. Het is daarom nuttig, vooral in de herfst en winter als de normale weides niet gebruikt kunnen worden.

De slijtage van een broeikas groeit met 1% per dag wanneer deze gebruikt wordt om gewassen te telen.

Een reparer pictogram is zichtbaar naast de slijtage van de broeikas en kan gebruikt worden voor reparatie. De kosten voor het repareren van een broeikas zijn afhankelijk van de mate van slijtage en de grootte van de kas. Als je je broeikas niet repareert, zal de kas onbruikbaar worden wanneer ze 100% slijtage bereikt heeft en de huidige oogst zal verloren gaan. Je kunt een broeikas te allen tijde repareren om de kas te blijven gebruiken.

Beschikbare gewassen
ZaadPlantseizoenDuur gewasgroeiOogst
wortelzadenWortelzadenLente9 dagen
carotte Wortel
tarwezadenTarwezadenZomer9 dagen
sonble Tarwe
ressourcepaille Stro
haverzadenHaverzadenLente11 dagen
avoine Haver
pasjeszadenPasjeszadenHerfst 30 dagen
pass Pasje
appelzadenAppelzadenHerfst Iedere herfst een oogst
pomme Appel
vlaszadenVlaszadenLente8 dagen
ressourcelin Vlas
alfalfazaadjesAlfalfazaadjesZomer7 dagen
fourrage Veevoer

Tijdens de winter kun je niets laten groeien, behalve als je een broeikas hebt. Als je er een hebt, kun je er alles laten groeien, behalve appels en pasjes.

Om geld te verdienen, kan je je gewassen verkopen in de winkel.

Je kan ook:

 • wortels, haver en veevoer aanbieden aan je huurders om meer prestige te krijgen
 • je gebruikt tarwegranen en appels om mengvoer te maken
 • stro en bedding gebruiken in je stallen

Om een gewas te verbouwen op de weide:

 • ga naar de manege en koop de zaden en mest die je wil
 • ga naar de weidepagina
 • als de weide kan gebruikt worden, klik op “Braakleggen” en dan op “Gewassen verbouwen”
 • selecteer de zaden en mest voor deze weide
 • valideer en gewassen zullen beginnen groeien op de weide!

Merk op dat het gebruik van kunstmest het aantal dagen om te rijpen verlaagt.

Wanneer het oogsten klaar is, zal de weide braak liggen om de grond te laten rusten. Je kunt dan de weide weer voor gewassen gebruiken, of als weide voor de op jouw manege gestalde paarden.

Koeien houden

Je kunt ook koeien houden op je weides en ze gebruiken om leder te produceren. Het aantal weides waarop je koeien kunt houden of gewassen kunt telen is beperkt tot 6. Dus als je bijvoorbeeld al 4 weides of broeikassen hebt waar je momenteel gewassen teelt, kan je niet meer dan 2 weides gebruiken om koeien te houden.

Net als paarden, hebben koeien één hectare per koe nodig. Een kleine weide is 5 hectare groot en kan 5 koeien bevatten.

Wanneer je koeien houdt, kan je na 30 dagen leder produceren. De weide komt dan braak te liggen en je kunt weer koeien gaan houden.

Er zijn twee soorten koeien, elk met een specifieke lederproductie.

> 1.6 - Werkplaatsen

Met werkplaatsen kun je alle soorten gebouwen maken en alle items die je nodig hebt in je manege of fokkerijen, afgezien van grondstoffen en landbouwproducten. Je manege wordt met een kleine werkplaats geleverd wanneer je deze aanmaakt. Later kan je andere werkplaatsen toevoegen door ze te kopen of door ze te bouwen in de werkplaatsen die je al hebt.

Productie

Het aantal werkplaatsen die je gelijktijdig kunt gebruiken hangt af van het prestige van je manege:

 • Tussen 0% en 20% prestige: 1 werkplaats in bedrijf
 • Tussen 20% en 40% prestige: 2 werkplaatsen in bedrijf
 • Tussen 40% en 60% prestige: 3 werkplaatsen in bedrijf
 • Tussen 60% en 80% prestige: 4 werkplaatsen in bedrijf
 • Tussen 80% en 100% prestige: 5 werkplaatsen in bedrijf

Duur van productie en benodigde grondstoffen zijn afhankelijk van de items die je wilt maken.

ProductieGrondstoffenTijdsduur
box12 Stal 1*ressourcebois Hout x 25
ressourcesable Zand x 25
3 uren
box16 Stal 2**ressourcebois Hout x 500
ressourcesable Zand x 500
2 dagen
box18 Stal 3***ressourcebois Hout x 2500
ressourcesable Zand x 2500
8 dagen
atelierpetit Kleine werkplaatsressourcebois Hout x 250
ressourcesable Zand x 250
1 dag
ateliermoyen Middelgrote werkplaatsressourcebois Hout x 1250
ressourcesable Zand x 1250
4 dagen 4 uren
ateliergrand Grote werkplaatsressourcebois Hout x 3750
ressourcesable Zand x 3750
12 dagen 12 uren
serrepetite Kleine broeikasressourcebois Hout x 50
ressourcesable Zand x 50
5 uren
serremoyenne Middelgrote broeikasressourcebois Hout x 250
ressourcesable Zand x 250
20 uren
serregrande Grote broeikasressourcebois Hout x 2000
ressourcesable Zand x 2000
6 dagen 12 uren
abreuvoir Drinkbakressourcefer IJzer x 1500
3 dagen
douche Doucheressourcefer IJzer x 2500
5 dagen
tracteur Tractorressourcefer IJzer x 2500
5 dagen
auge Voedertrogressourcefer IJzer x 1500
3 dagen
brideclassique1x 1* Klassiek Hoofdstelressourcefer IJzer x 10
ressourcecuir Leder x 90
5 uren
brideclassique2x 2** Klassiek Hoofdstelressourcefer IJzer x 20
ressourcecuir Leder x 180
10 uren
brideclassique3x 3*** Klassiek Hoofdstelressourcefer IJzer x 80
ressourcecuir Leder x 720
1 dag 16 uren
selleclassique1x 1* Klassiek Zadelressourcefer IJzer x 20
ressourcecuir Leder x 230
12 uren
selleclassique2x 2** Klassiek Zadelressourcefer IJzer x 40
ressourcecuir Leder x 460
1 dag
selleclassique3x 3*** Klassiek Zadelressourcefer IJzer x 160
ressourcecuir Leder x 1840
4 dagen
tapisclassique1x 1* Klassiek Zadeldekenressourcelin Vlas x 20
10 uren
bande1x 1* Beenbeschermersressourcelin Vlas x 10
5 uren
bonnet1x 1* Oorkapjeressourcelin Vlas x 10
5 uren
cloches Springschoenenressourcecuir Leder x 500
1 dag
cravache Zweep ressourcecuir Leder x 1000
2 dagen
eperons Sporenressourcefer IJzer x 1500
3 dagen
longe Longeressourcecuir Leder x 1250
5 dagen
crampons Stiftenressourcefer IJzer x 1750
3 dagen 12 uren
mash Mengvoersonble Tarwe x 500
pomme Appel x 200
graineslin Vlaszaden x 100
12 uren
engraisk 1* meststofcrottin Uitwerpselen x 200
6 uren
engraissadechir 2** meststofcrottin Uitwerpselen x 400
12 uren
engraisfumier Mestcrottin Uitwerpselen x 600
ressourcepaille Stro x 200
1 dag 12 uren
bridewestern1x 1* Western Hoofdstelressourcefer IJzer x 10
ressourcecuir Leder x 90
5 uren
bridewestern2x 2** Western Hoofdstelressourcefer IJzer x 20
ressourcecuir Leder x 180
10 uren
bridewestern3x 3*** Western Hoofdstelressourcefer IJzer x 80
ressourcecuir Leder x 720
1 dag 16 uren
sellewestern1x 1* Western Zadelressourcefer IJzer x 20
ressourcecuir Leder x 230
12 uren
sellewestern2x 2** Western Zadelressourcefer IJzer x 40
ressourcecuir Leder x 460
1 dag
sellewestern3x 3*** Western Zadelressourcefer IJzer x 160
ressourcecuir Leder x 1840
4 dagen
tapiswestern1x 1* Western Zadeldekenressourcelin Vlas x 20
10 uren
Reparaties

De slijtage van een werkplaats verhoogt met 1% per dag, of deze nu gebruikt wordt of niet.

Een pictogram is zichtbaar naast de slijtage van de werkplaats en kan gebruikt worden voor reparatie. De kosten van het repareren van een werkplaats zijn afhankelijk van de grootte van de werkplaats en de mate van slijtage.

Als je je werkplaats niet repareert, zal de werkplaats onbruikbaar worden wanneer deze 100% slijtage bereikt heeft en de huidige productie zal verloren gaan. Je kunt te allen tijde een werkplaats repareren om deze te blijven gebruiken.

2 / Laat je manege floreren

> 2.1 - Pensionpaarden

De kosten van de stalling

Je manege kan onderdak bieden aan gestalde paarden. Je kunt de prijs van het stallen, per paard, per nacht, bepalen via het beheer van je manege. Deze prijs moet tussen 20 equus en 200 equus liggen. Wanneer je je eigen paarden in je manege stalt, betaal je echter niets en verdient je manege niets .

Minimum vereiste vaardigheden

Je kunt een minimale vaardigheidsvereiste instellen voor de paarden die in je manege gestald staan. Dit kun je via het beheer van je manege doen. Alleen paarden met deze minimale vaardigheid kunnen geregistreerd worden in je manege. Let er wel op dat dit ook geldt voor fokkers voor wie je al een stal gereserveerd hebt. Als hun paard niet voldoet aan de minimale vereiste die jij hebt ingesteld, zullen ze zich niet bij je manege kunnen registreren.

Afloop van de huur

Wanneer hun huurperiode afloopt, verlaten huurders de manege net na de dagelijkse update van de website om 04:00.

Een verblijf verlengen

Controleer je beheer regelmatig om te kijken of er nieuws is. Je zult verzoeken voor huurverlenging aantreffen van fokkers die een paard in je manege gestald hebben en je hebt de mogelijkheid om deze verzoeken te accepteren of te weigeren.

De invloed van pensionpaarden op het prestige

De paarden die bij jou op stal staan hebben, natuurlijk, een invloed op je manege volgens hun aantal, maar ook volgens hun beste vaardigheid.

> 2.2 – Voordelen voor huurders

Je kunt verschillende voedingsproducten en tuig aan je huurders beschikbaar stellen via het kantoor van je manege.
Wanneer je een van deze producten beschikbaar stelt, kunnen je huurders voor de gehele duur van hun verblijf gratis gebruik maken van dit product uit je inventaris.
Om een product beschikbaar te stellen voor je huurders, moet je er een bepaalde hoeveelheid van hebben in je inventaris, afhankelijk van het aantal stallen in je manege, en ervoor zorgen dat er altijd voldoende in voorraad is. De minimaal vereiste hoeveelheid voor elk product is weergegeven op je beheerpagina.

ItemVereiste hoeveelheid per stal
1* klassiek zadelZadel1
1* klassiek hoofdstelHoofdstel1
1* klassiek zadeldekenZadeldeken1
1* oorkapjeOorkapje1
1* beenbeschermersBeenbeschermers1
wortelWortel15
mengvoerMengvoer15
veevoerVeevoer150
haverHaver75

Bovendien moet je dubbel de vereiste hoeveelheid van een item in je inventaris hebben voordat dat item verschijnt in de lijst van voordelen op de manege registratiepagina.

> 2.3 - Verbeteringen

Stalverbeteringen

Je kunt verbeteringen aanschaffen en ze in de stallen van je keuze plaatsen om de paarden die in je manege gestald zijn comfortabeler te maken:

 • drinkbak: wanneer ze water krijgen, zullen paarden met een drinkbak 4 keer zoveel energie en moreel verdienen als paarden die geen drinkbak tot hun beschikking hebben.
 • douche: wanneer ze actief zijn, zullen paarden met een douche in hun stal 10% minder energie verbruiken dan paarden die geen douche ter beschikking hebben.

Je kunt maar één douche en één drinkbak per stal toevoegen.

Douches en drinkbakken aanbieden verhoogt het prestige van je manege.

Weideverbeteringen

Om de oogst en de productie van je koeien in je manege te vergroten, kun je verbeteringen aanschaffen en ze aan de weide van je keuze toevoegen:

 • voedertrog: als je koeien op een weide houdt waar een voedertrog aanwezig is, zullen je koeien 30% meer leder produceren.
 • tractor: een tractor op een weide vergroot de oogst op die weide met 50%

Je kunt maar één voedertrog en één tractor per weide toevoegen.

> 2.4 - Missies

lecon

Je manege kan missies aanbieden. De eigenaars van de paarden die in je manege gestald zijn, kunnen beslissen of ze deze missies willen doen of niet.Hiermee kunnen ze een bepaald bedrag aan Equus verdienen en vaardigheidspunten voor hun paard ontvangen. Deze beloning in Equus wordt niet bij jou weggehaald, je hoeft niets te betalen.

Missiebeloningen zijn afhankelijk van het prestige van de huurders in je manege, maar het aantal missies die je manege per dag kan aanbieden is onbeperkt. Alleen normale paarden tellen mee voor de calculatie.

Bovendien ontvang je een bepaald bedrag aan Equus of grondstoffen wanneer een van je huurders een missie loopt, afhankelijk van de beste vaardigheid van dat paard. Jij beslist over de hoeveelheid missies die Equus leveren (les) of die grondstoffen leveren vanuit je manege beheer. Het soort ontvangen grondstof is afhankelijk van de plaats waar je manege is gesitueerd:

 • Bos: hout
 • Berg: ijzer
 • Strand: zand

Let erop dat de hoeveelheid grondstoffen die je met missies kunt krijgen, beperkt wordt door de beschikbare grondstoffen. Deze beschikbaarheid wordt dagelijks aangevuld. De waarde van de aanvulling wordt bepaald door het prestige van je manege en de totale waarde kan niet hoger zijn dan 2000 eenheden.

Wanneer een van je huurders een missie voltooit die middelen als beloning oplevert, wordt de beloning verdubbeld wanneer er een trekpaard gebruikt werd.

> 2.5 - Competitie

competition

Je kunt competities organiseren op jouw manege. Wanneer de toppaarden van Howrse meedoen in jouw competities, zal het prestige van jouw manege omhoog gaan!

Je kunt verschillende parameters instellen om te bepalen welke paarden toegang tot je competitie zullen hebben.

Je hebt 5 deelnemers nodig voor elke competitie. Competities beginnen automatisch een paar minuten nadat de inschrijving gesloten is. Registratie is weer mogelijk vanaf 1 tot 24 uur nadat de laatste wedstrijd heeft plaatsgevonden, afhankelijk van het soort competitie. Zolang er geen paarden zijn ingeschreven, kan je het minimum niveau aanpassen of de baan van je competities via de competitiepagina in het manege menu. Als je competitie meer dan 5 dagen niet heeft plaatsgevonden, kun je deze ook aanpassen als er al paarden ingeschreven staan.

Engelse Rijcompetities

Als jouw manege zich specialiseert in Engels Paardrijden, kun je organiseren:

 • Snelheidsraces (draf en galop)
 • Cross Countrycompetities
 • Showspringcompetities
 • Dressuurcompetities

Wanneer je Cross Country, Showspring en dressuur competities organiseert, voordat paarden zich kunnen registeren moet de moeilijkheid van het parcours het minimale niveau van uithoudingsvermogen voor cross country competities, showspring competities of dressuur competities behalen.

Wanneer je je manege creëert, krijg je een kleine renbaan die je kan gebruiken om één snelheidsrace per dag te organiseren. Je kan er later een tweede kopen op de competitiepagina. Elke manege kan tot twee renbanen bezitten. Om het optimale prestige te verdienen moet je 2 races organiseren en dus 2 racebanen hebben.

Western Paardrijdcompetities

Als jouw manege zich specialiseert in Western Paardrijden, kun je organiseren:

 • Barrel Racingcompetities
 • Cuttingcompetities
 • Trailcompetities
 • Reiningcompetities
 • Western Pleasurecompetities

Wanneer je Reining- en Trailcompetities organiseert, moet je de moeilijkheid van jouw parcours instellen zodat paarden zich kunnen registreren. Het minimumniveau wordt voor Reiningcompetities door de galopvaardigheden bepaald, voor Trailcompetities door de dressuurvaardigheden.

Om een cuttingcompetitie te organiseren, heb je kalfjes nodig als je je competitie creëert of wijzigt. Als je een competitie creëert, krijg je je eerste kalfje gratis. Het aantal kalfjes bepaalt het minimale uithoudingsvermogen dat vereist is voor paarden die willen registreren.

Competities voor paarden met een laag niveau

Je kunt reserveringen maken voor competities die open zijn voor paarden met een laag niveau. Je competities zullen meer prestige krijgen dan degene die op hetzelfde niveau zijn en open zijn voor alle paarden. Je zult ook 500 Equus winnen elke keer dat je competities voor paarden met een laag niveau plaatsvinden.

Paarden met een laag niveau zijn paarden die:

 • minder dan 20 successen hebben
 • geen vaardigheden hebben hoger dan 1680
 • die geen vaardigheden hebben met een genetisch potentieel hoger dan 2340

Deze waarde wordt elke nacht opnieuw berekend.

> 2.6 - Werknemers

Je kunt werknemers aannemen in je manege.

Elke werknemer levert een bonus voor je manege op zolang hij er werkt. Je kunt verscheidene werknemers gelijktijdig in dienst nemen, maar je kunt een werknemer niet meerdere keren in dienst nemen. Je kunt wel het contract van een werknemer verlengen voordat het verloopt.

Van tijd tot tijd kun je expertdiploma's krijgen die voor beperkte tijd geldig zijn. Wanneer dit gebeurt, worden alle werknemers die op dat moment in dienst zijn, expert werknemers gedurende de periode dat het diploma geldig is. Ze leveren een dubbele bonus aan je manege.

3 / Maak reclame voor je manege

> 3.1 – De profielpagina van de manege

parchemin

Je gegevens kunnen door alle spelers bekeken worden. Je kunt ze in het beheer van de manege bekijken. Op dezelfde pagina kun je de presentatie van je manege creëren die volgens hetzelfde principe weergegeven zal worden als je fokkerspresentatie. Je kunt je presentatie bewerken wanneer je wilt.

Je kunt ook de gegevens van alle andere maneges bekijken door op hun namen te klikken. Met deze gegevens kun je jouw manege met andere vergelijken en je kunt dan dus zien waar je verbeteringen aan moet brengen zodat de manege opschuift in het klassement.

> 3.2 – Het prestige van de manege

Het prestige van je manege weerspiegelt de kwaliteit ervan. Hoe hoger het prestige, hoe bekender je manege zal zijn en hoe meer huurders je zal aantrekken. Zorg dat je regelmatig het prestige van je manege controleert om te stijgen in het klassement.

Het is afhankelijk van verschillende factoren, die verdeeld zijn in vijf grote afdelingen.

Het comfort van de manege

Het comfort van je manege wordt bepaald door de kwaliteit van je stallen, en de diensten die je ter beschikking stelt van je huurders. Het bestaat dus uit:

 • de grootte van je stallen
 • de kwaliteit van je stalbedekking
 • de aanwezigheid van een douche in de stallen
 • of je voedsel ter beschikking stelt voor je huurders (veevoer, haver, wortels en mengvoer)
 • of je materiaal ter beschikking stelt voor je huurders, en de kwaliteit van dat materiaal (zadeldeken, zadel, hoofdstel, oorkapje, beenbeschermers)
Weideprestige

De weides die je ter beschikking stelt aan je huurders om te grazen, moeten vruchtbaar genoeg zijn en je moet er genoeg bezitten.

Capaciteit van de manege

Hoe groter je manege is, en hoe meer huurders je huisvest, hoe hoger het prestige van je manege. De ideale situatie is om 100 stallen te hebben (bijkomende stallen verhogen je prestige niet), en een bezetting van ten minste 50%.

Vaardigheden van de huurder

Uiteraard kunnen de paarden die je stalt ook invloed hebben op het prestige van je manege. De beste vaardigheid van elk paard wordt meegerekend, speciale paarden niet inbegrepen.

Competities

De vijf competities die je manege kan houden, hebben een invloed op het totale prestige van je manege. Zorg dat je het prestige ervan controleert.

> 3.3 – Klassementen

Klassering van de maneges

podium

Maneges zijn vereist om het spel goed te spelen. Ze huizen de paarden en stellen fokkers in staat om ze te trainen. Deze maneges hebben 3 verschillende klassementen:

 • Prestige
 • het aantal gehuisveste paarden
 • De meest populaire maneges: dit klassement wordt berekend op basis van het aantal bezoeken door verschillende spelers tijdens de vorige dag. Het is onnodig om een profielpagina verschillende keren te bezoeken, enkel het eerste bezoek wordt meegeteld.
Klassement van de competities

Op deze pagina kun je het klassement van de meest prestigieuze competities en het bedrag in hun pot bekijken, en je kunt zien welke maneges ze organiseren.

De beste paarden op Howrse doen mee met deze evenementen.

Om hun regelmatigheid te belonen, verliezen de competities van meer dan 75% prestige, die niet actief zijn voor langer dan vijf dagen, 1% prestige per dag na deze periode.

> 3.4 – De rozetten

Manegerozetten

Rozetten zijn beloningen voor paarden die eerste worden in bepaalde competities en geven je dubbel zoveel Equus! Alleen competities met meer dan 75% prestige geven rozetten.

Rozetten zijn een goede manier om ervoor te zorgen dat jouw manege opvalt omdat ze getoond worden op de speciale rozettenpagina voor alle paarden die ze gewonnen hebben.

Om jouw rozet te activeren, ga je naar jouw competities pagina.

... of check de antwoorden op de meest gestelde vragen

Toen ik mijn paarden heb laten inschrijven bij mijn manege, was de stalling gratis terwijl dat niet zo had moeten zijn!

Stalling is gratis voor jouw eigen paarden. Het is daarom normaal om "gratis" te zien wanneer je je eigen paard stalt in jouw manege. Andere spelers moeten betalen om hun paard te stallen op jouw Manege.

Naar boven

Hoe repareer ik een stal?

Een reparer icoon verschijnt naast slijtage op "De stallen" pagina.

Naar boven

Waarom kan ik geen nieuwe stal kopen?

Je kunt één stal per twee dagen anciënniteit kopen. Als je wilt weten hoeveel stallen jouw manege kan bevatten, moet je je anciënniteit door twee delen. Deze beperking geldt niet voor stallen die in werkplaatsen vervaardigd zijn.

Naar boven

Kan ik weides terug verkopen aan de winkel?

Nee, je kunt alleen je weide vernietigen maar je krijgt je equus niet terug.

Naar boven

Ik heb mijn weide braak gelegd en de vruchtbaarheid neemt niet toe. Waarom?

De verhoging in vruchtbaarheid voor elke braak gelegde weide is 1% in de lente en herfst, 3% in de zomer en 0.2% in de winter. Het braak leggen van een weide in de winter verhoogt de vruchtbaarheid maar weinig.

Naar boven

Ik kan mijn pasjeszaden niet zaaien. Waarom?

Als je niet in staat bent om deze eigenaardige plant te verbouwen, betekent het dat je niet aan alle vereisten hebt voldaan om hem te laten groeien.

Je hebt een grote weide, bemesting en natuurlijk 25 pasjeszaden nodig. Vergeet niet dat deze plant alleen gezaaid kan worden in de herfst, de jonge zaailingen zijn gevoelig voor droogte en vorst.

Naar boven

Mijn competitie start nooit. Wat moet ik doen?

Verzeker je ervan dat het moeilijkheidsniveau juist is voor de beloning. Spelers met betere paarden zullen zich niet registreren voor een competitie waar ze niet veel verdienen. Je zult de moeilijkheid kunnen verhogen wanneer je het een aantal keer gehouden hebt. Onthoud, een competitie die klein start en dan groeit is beter dan een competitie met niemand erin...

Naar boven