Water Paarden

Goddelijke waterpaarden

eau

Waterpaarden zijn goddelijke paarden die water in al zijn vormen representeren.

Bij de meeste waterpaarden veranderen hun vaardigheden elke dag.

Sommige hebben buitengewone vaardigheden.

Ze zijn onsterfelijk en kunnen niet verkocht worden of in de klassementen verschijnen. Ze kunnen niet:

  • items ontvangen die met fokken te maken hebben
  • aangepast worden
  • aan de Grand Prix deelnemen
  • handmatig verouderd worden

Ze tellen niet mee voor het prestige van de manege waar ze gestald staan.

Ze kunnen één keer per dag aan competities meedoen die openstaan voor alle paarden, en aan competities voor speciale paarden op voorwaarde dat ze voldoende energie hebben om mee te doen.