Falabella paarden

falacorne

De Falabella-familie zijn goddelijke paarden. Ze zijn verdeeld in 3 categorieën:

  • falabella's die pegasi zijn
  • falahoorns die eenhoorns zijn
  • Bellahoorns zijn gevleugelde eenhoorns. Ze worden geboren uit de paring van Falabella's en Falahoorns

Ze zijn er in verschillende kleuren.

Ze kunnen niet sterven, niet worden verkocht (behalve de Falabella paarden) of in klassementen verschijnen. Ze kunnen niet:

  • items ontvangen die met fokken te maken hebben
  • aangepast worden
  • aan de Grand Prix deelnemen
  • handmatig verouderd worden

Ze tellen niet mee voor het prestige van de manege waar ze gestald staan.
Ze kunnen één keer per dag aan competities meedoen die openstaan voor alle paarden, en aan competities voor speciale paarden op voorwaarde dat ze voldoende energie hebben om mee te doen.